آب هندوانه

هندوانه

واقعا چه درصدی از هندوانه آب است؟

98 درصد
95 درصد
92 درصد
88 درصد

یک هندوانه ، 92 درصد وزنش آب است. بیش از 1200 نوع هندوانه از کمتر از یک پوند تا بیش از 200 پوند وزن دارند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What percentage of a watermelon is actually water?

98%
95%
92%
88%

C) is correct. A watermelon is 92% water by weight. The more than 1,200 varieties of watermelon range in weight from less than one pound to more than 200 pounds.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا