آلرژی در آمریکا

آلرژي

چه تعداد آمريكايي آلرژي دارند؟

10 ميليون
50 ميليون
100 ميليون
300 ميليون

يك نفر از پنج نفر يا تقريبا 50 ميليون آمريكايي از نوعي آلرژي رنج مي برند و تعدادشان از سال 1980 در حال افزايش بوده است. هيچ درماني براي آلرژي وجود ندارد.

منبع:  afa.org

How many Americans have allergies?

10 million
50 million
100 million
300 million

B) is correct. One in five people, or roughly 50 million Americans, suffer from a form of allergy, a number that has been increasing since the 1980s. There is no cure for allergies.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا