اسم اصلی گروه بچه ی سرنوشت

گروه بچه ي سرنوشت

اسم اصلي گروه بچه ي سرنوشت چيست؟

عروسك ها
زمان دختر
يك چيز تازه
سرنوشت

بچه ي سرنوشت در اصل زمان دختر ناميده مي شد. اين گروه اسامي مختلفي شامل : يك چيز تازه ،سرنوشت و عروسك ها قبل از بچه ي سرنوشت را تغيير داد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the original name of Destiny's Child?

The Dolls
Girl's Tyme
Something Fresh
Destiny

B) is correct. Destiny's Child was originally called Girl's Tyme. The group made several name changes which included: Something Fresh, Destiny, and The Dolls before Destiny's Child.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا