الهام بخش فیلم چارلی و کارخانه شکلات

شکلات

الهام بخش فیلم چارلی و کارخانه شکلات کدام کارخانه شکلات سازی بود؟

نستل
هرشیز
کدبری
مارس

این داستان از تجربه روآلد داهل با شکلات کدبری در دوران مدرسه اش ، الهام گرفته است. این کارخانه اغلب بسته های آزمایشی را به بچه های مدرسه ای برای دریافت نظرشان راجع به محصولات جدید، می فرستاد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What company inspired Charlie and the Chocolate Factory?

Nestle
Hershey's
Cadbury
Mars

C) is correct. The story was inspired by Roald Dahl's experience with Cadbury chocolate during his schooldays. The company would often send test packages to schoolchildren to get their opinions on new products.


ارسال دیدگاه


بلاکفا