انتخاب باتفاع آراء رئیس جمهور آمریکا

رئيس جمهور آمريكا

تنها رئيس جمهور آمريكا كه باتفاق آراء انتخاب شد، كه بود؟

جورج واشنگتن
توماس جفرسون
جان آدامز
آبراهام لينكن

جورج واشنگتن ، تنها رئيس جمهور آمريكا است كه باتفاق آرا انتخاب شده است. بعد از كمك او در تدوين قانون اساسي در سال 1787 ، هيئت‌ انتخاب‌ كنندگان‌ رئيس‌ جمهور ، او را به عنوان رئيس جمهور انتخاب كرد.

منبع:  whitehouse.gov

Who was the only US President to be unanimously elected?

George Washington
Thomas Jefferson
John Q. Adams
Abraham Lincoln

A) is correct. George Washington is the only US President to ever be unanimously elected. After his help with the Constitutional convention in 1787, the Electoral College elected him as President.


ارسال دیدگاه


بلاکفا