اولین زنانی که رای دادند

حق راي

اولين كشوري كه به زنان حق راي داد كدام كشور است؟

سوئد
نيوزلند
آلمان
استراليا

در 19 سپتامبر 1893 ، نيوزلند اولين كشوري در جهان بود كه به زنان حق راي داد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is the first country to give women the right to vote?

Sweden
New Zealand
Germany
Australia

B) is correct. On September 19, 1893, New Zealand became the first country in the world to allow women the right to vote.


ارسال دیدگاه


بلاکفا