اولین سوپر جام فوتبال آمریکا

سوپر جام فوتبال آمريكا

در چه سالي براي اولين بار سوپر جام فوتبال آمريكا بازي شد؟

1935
1949
1953
1967

اولين سوپر جام فوتبال آمريكا ، بازي قهرماني AFL-NFL ناميده مي شد و در 15 ژانويه 1967 بازي شد.

منبع:  nfl.com

What year was the first Super Bowl played?

1935
1949
1953
1967

D) is correct. The first Super Bowl was called the AFL-NFL World Championship Game and was played on January 15, 1967.


ارسال دیدگاه


بلاکفا