بازی عمل جراحی

بازي عمل جراحي

نام بيمار در بازي عمل جراحي چيست؟

John Doe
Fun E. Bone
Cavity Sam
Sum Body

بيمار بازي تخته اي عمل جراحي به Cavity Sam شهرت دارد كه احتمالا به خاطر بيماري Systolic Anterior Motion ( بيماري كه در حفره ي بطن قلب ايجاد مي شود ) نام گذاري شده است .

منبع:  hasbro.com

What is the patient’s name in the game Operation?

John Doe
Fun E. Bone
Cavity Sam
Sum Body

C ) is correct. The patient in the board game Operation is known as as Cavity Sam, presumably named after Systolic Anterior Motion, an ailment that occurs in a ventricular cavity of the heart.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا