بیشترین پارک های ملی

پارك ملي

كدام ايالت آمريكا بيشترين پارك هاي ملي را دارد؟

كاليفرنيا
كلورادو
اوتا
آلاسكا

كاليفرنيا 9 پارك ملي دارد كه بوسيله آلاسكا با 8 ايالت به نزديكي تعقيب مي شود. اوتا 5 و كلورادو 4 پارك ملي دارد. پارك هاي ملي كاليفرنيا شامل يوزميت و دره مرگ مي شود.

منبع:  us-national-parks.net

Which state has the most national parks?

California
Colorado
Utah
Alaska

A) is correct. California has nine national parks, closely followed by Alaska with eight. Utah comes in with five, and Colorado has four. The national parks in California include Yosemite and Death Valley.


ارسال دیدگاه


بلاکفا