تاج گذاری ملکه الیزابت دوم

ملكه اليزابت دوم

در چه سالي ملكه اليزابت دوم تاج گذاري كرد؟

1948
1952
1965
1971

اليزابت دوم در سن 25 سالگي در سال 1952 بعد از مرگ شاه جورج ششم ،‌ تاج را روي سر گذاشت. اگرچه مراسم تاج گذاري تا يك سال بعد انجام نشد.

منبع:  royal.gov.uk

When did Queen Elizabeth II take the throne?

1948
1952
1965
1971

B) is correct. Elizabeth II ascended to the throne in 1952 at the age of 25 upon the death of her father King George VI, though her coronation was not until a year later.


ارسال دیدگاه


بلاکفا