جی آی جو

جی آی جو

جی آی در جی آی جو به چه معنا است؟

نیات خوب
شخص شجاع
پیاده نظام آلمانی
موضوع دولتی

این عبارت در جنگ جهانی دوم ابداع شد که به عضو نوعی ارتش اتلاق می شد، جی آی در جی آی جو به معنی موضوع دولتی است.

منبع:  time.com

What does the G.I. in G.I. Joe mean?

Good Intentions
Gallant Individual
German Infantry
Government Issue

D) is correct. Coined in World War II to refer to the typical serviceman, the G.I. in G.I. Joe means Government Issue.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا