خلبان اولین هواپیما

هواپيما

چه كسي اولين هواپيما را خلباني كرد؟

يك خلبان آزمايشي ناشناس
ويلبر رايت
اورويل رايت
هنري هاپ آرنولد

اورويل رايت در اولين پرواز انساني با نيروي موتور يك هواپيماي سنگين تر از هوا، در صندلي خلبان بود. او به مدت 12 ثانيه و طي 120 پا در هوا بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who piloted the first ever airplane flight?

An unknown test pilot
Wilbur Wright
Orville Wright
Henry "Hap" Arnold

C ) is correct. Orville Wright was in the pilot's seat for the first manned, motor-powered flight of a heavier-than-air craft. He was in the air for 12 seconds, traveling 120 feet.


ارسال دیدگاه


بلاکفا