دوربین های امنیتی آمریکا

دوربين امنيتي

چندتا دوربين امنيتي در آمريكا استفاده شده اند؟

30 ميليون
900 هزار
70 ميليون
16 ميليون

در آمريكا حدود 30 ميليون دوربين امنيتي استفاده مي شود كه 4 ميليارد ساعت در هفته فيلمبرداري مي كنند.

منبع:  popularmechanics.com

How many surveillance cameras are deployed in the US?

30 million
900,000
70 million
16 million

A ) is correct. There are an estimated 30 million surveillance cameras now deployed in the United States shooting 4 billion hours of footage a week


ارسال دیدگاه


بلاکفا