رنگ موی خرس قطبی

خرس قطبي

موي خرس قطبي چه رنگي است؟

سفيد
زرد
بي رنگ
برنزه

ج)هر چند خرس هاي قطبي سفيد به نظر مي رسند موهاي آنها واقعا از لوله هاي تو خالي و شفافي ساخته شده است كه با هوا پر شده است.

منبع:  sandiegozoo.org

What color is a polar bear's fur?

White
Yellow
Colorless
Tan

C ) is correct. Even though polar bears look white, their hair is really made of clear, hollow tubes filled with air.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

دیدگاه

1 برای “رنگ موی خرس قطبی”

افزودن دیدگاه (+)

  1. maryam گفت:

    به نظر من خرس قطبی بی رنگ است

ارسال دیدگاه


بلاکفا