روزهای سگی تابستان

روزهاي سگي تابستان

عبارت روزهاي سگي تابستان "dog days of summer " يعني چه؟

روزهاي سگي تابستان به اين دليل اينطور ناميده شده است كه يك اعتقاد قديمي وجود دارد كه "سيري اس" (Sirius ) (ستاره‌ كاروان‌ كش‌ دركلب‌ اكبر) همچنين ستاره ي سگ (Dog Star) هم ناميده مي شود ، به خورشيد نزديك بود و مسئول هواي داغ تابستان بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What does the phrase 'dog days of summer' mean?

The dog days of summer are so named because of an ancient belief that when Sirius, also called the Dog Star, was close to the sun, it was responsible for the hot summer weather.
نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا