شروع دوازده روز کریسمس

كريسمس

دوازده روز كريسمس كي شروع مي شود؟

26 دسامبر
25 دسامبر
14 دسامبر
22 دسامبر

اين دوازده روز از غروب روز كريسمس در 25 دسامبر شروع مي شود و در صبح 6 ژانويه روز ظهور عيسي تمام مي شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

When do the Twelve Days of Christmas start?

December 26th
December 25th
December 14th
December 22nd

B ) is correct. The twelve days begin on the evening of Christmas Day on December 25 and end on the morning of Epiphany on January 6.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا