شروع ۴۰ ساعت کار در هفته

ساعت

در چه زماني 40 ساعت كار در هفته شروع شد؟

1929
1931
1938
1947

40 ساعت كار در هفته زماني متولد شد كه قانون استانداردهاي كار منصفانه در سال 1938 تصويب شد كه جبران مالي براي كاركرد بيش از 40 ساعت در يك هفته را گارانتي مي كرد.

منبع:  dol.gov

When did the 40-hour work week start?

1929
1931
1938
1947

C ) is correct. The 40-hour work week was born when the Fair Labor Standards Act passed in 1938, guaranteeing financial compensation for time worked in excess of 40 hours a week.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا