طلاهای فورت ناکس

شمش طلا

چقدر طلا در فورت ناکس نگهداری می شود؟ (هر اونس 28 گرم)

25 میلیون اونس
42.12 میلیون اونس
68 میلیون اونس
147.3 میلیون اونس

طبق گزارش ضراب خانه‌ آمریکا ، مخزن شمش طلای آمریکا در فورت ناکس ، از 147.3 میلیون اونس طلا نگهداری می کند. سال ها است که به جز نمونه های کوچکی برای آزمایش خلوص ، هیچ طلایی به داخل یا خارج فورت ناکس مبادله نشده است.

منبع:  usmint.gov

How much gold is held in Fort Knox?

25 million ounces
42.12 million ounces
68 million ounces
147.3 million ounces

D) is correct. According to the US Mint, the US Bullion Depository in Fort Knox holds 147.3 million ounces. No gold has transferred in or out of Fort Knox for many years, except for small samples to test purity.


دیدگاه

2 برای “طلاهای فورت ناکس”

افزودن دیدگاه (+)

  1. مملي گفت:

    من به این ساختمان دستبرد خواهم زد
    فورت ناکس

ارسال دیدگاه


بلاکفا