متولد آخرین روز سال کبیسه

سال كبيسه

كسي كه در روز اضافه سال كبيسه به دنيا مي آيد چه ناميده مي شود؟

Leapling
Leapian
Leaparian
Leapo

كسي كه در روز بيست و نهم فوريه به دنيا مي آيد را Leapling يا leaper مي نامند. در سال هاي عادي اين افراد معمولا در بيست و هشتم فوريه يا در اول مارس تولدشان را جشن مي گيرند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is a person born on leap day called?

Leapling
Leapian
Leaparian
Leapo

A) is correct. A person born on February 29th is called a leapling or a leaper. In common years, leaplings usually celebrate their birthdays on February 28th or March 1st.


ارسال دیدگاه


بلاکفا