معنای اسپوت نیک

اسپوت نیک

اسپوت نیک sputnik به چه معنا است؟

سفینه فضایی
هم سفر
از زمین
منجم

معنی لغوی اسپوت نیک ، هم سفر است. کلمه روسی که از کلمه قدیمی و مذهبی اسلاوی supotiniku گرفته شده است.

منبع:  dictionary.com

What does sputnik mean?

Spaceship
Fellow traveler
From Earth
Stargazer

B) is correct. Sputnik literally means traveling companion. The Russian word is derived from the Old Church Slavic word supotiniku.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا