مغز انسان

مغز

انسان ها چقدر از مغزشان را استفاده مي كنند؟

%10
%80
%50
%100

انسان ها تقريبا از تمام مغزشان استفاده مي كنند، اما نه همزمان با هم . اين نظر كه آنها از 10 درصد استفاده مي كنند يك افسانه است.

منبع:  ehow.com

How much of the brain do humans use?

10%
80%
50%
100%

D ) is correct. Humans use almost all of their brain, but not all of it at the same time. The idea that they only use 10 percent is a myth.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا