من همیشه عاشقتان خواهم بود

کره زمین

چه کسی از جمله من همیشه عاشقتان خواهم بود، به عنوان آهنگ انتخاباتی اش استفاده کرد؟

بیل کلینتون
جورج دبلیو بوش
صدام حسین
هوگو چاوز

دیکتاتور فاسد صدام حسین ، در انتخابات سال 2002 در عراق با 100 درصد آرا پیروز شد. آهنگ انتخاباتی اش ، من همیشه عاشقتان خواهم بود از ویتنی هوستون، بود.

منبع:  New York Times

Who used I Will Always Love You as his campaign song?

Bill Clinton
George W. Bush
Saddam Hussein
Hugo Chavez

C) is correct. Corrupt dictator Saddam Hussein won the 2002 election in Iraq with 100 percent of the vote. His campaign song was I Will Always Love You by Whitney Houston.


ارسال دیدگاه


بلاکفا