موش خرمای آمریکایی

موش خرماي آمريكايي

يك موش خرماي آمريكايي چقدر چوب را مي تواند بيرون بريزد؟(پوند=454گرم)

7 پوند
70 پوند
700 پوند
7000 پوند

يك زيست شناس حيات وحش ، حجم لانه يك موش خرماي آمريكايي معمولي را اندازه گرفت و تخمين زد كه اگر چوب به جاي خاك سوراخ را پرمي كرد اين حيوان بايد 700 پوند چوب را بيرون ريخته باشد.

منبع:  cornell.edu

How much wood can a woodchuck chuck?

7 pounds
70 pounds
700 pounds
7000 pounds

C) is correct. A wildlife biologist measured the volume of a typical woodchuck burrow and estimated that, if wood filled the hole instead of dirt, the animal would have chucked about 700 pounds worth.


ارسال دیدگاه


بلاکفا