میهمان های کاخ باکینگهام

كاخ باكينگهام

كاخ باكينگهام چند ميهمان براي شام را مي تواند ميزباني كند؟

1100
278
422
600

اين كاخ مي تواند تا 600 غذا در هر مراسم را فراهم كند. هر سال بيش از 50000 نفر براي ناهار، شام ، ضيافت و مهماني دعوت مي شوند.

منبع:  royal.gov.uk

How many guests can the Buckingham Palace seat for dinner?

1100
278
422
600

D ) is correct. The palace can accommodate up to 600 sit-down meals per event. Each year over 50,000 people are invited to the palace for lunch, dinner, banquets, and parties.


ارسال دیدگاه


بلاکفا