نام گیره فلزی روی چوب پنبه شمپین

شمپین

گیره فلزی روی چوب پنبه شمپین چه نامیده می شود؟

An agrafe
A housing
A pen
A barrique

گیره یا بست فلزی که به طور سنتی برای نگه داشتن چوب پنبه بطری شمپین در اثر فرسایش استفاده می شد، اگرف agrafe نامیده می شود.

منبع:  washingtonpost.com

What is the metal clasp over the champagne cork called?

An agrafe
A housing
A pen
A barrique

C) is incorrect. The metal clasp, or staple, traditionally used to hold the champagne cork in the bottle during the aging process is called an agrafe.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا