نان جشن گذر از رود

نان

چه ناني براي جشن گذر از رود، خورده مي شود؟

خمير ترش
گندم‌ سياه‌
نان‌ فطير
خمير مايه

جشن گذر از رود يكي از مقدس ترين تعطيلات يهوديان است . آن رسم هاي زيادي مثل خوردن غذاهاي خاص دارد. نان فطير نوعي نان مسطح بدون خمير مايه است كه در طول يك هفته جشن ، خورده مي شود.

منبع:  history.com

What type of bread is eaten to celebrate Passover?

Sourdough
Rye
Matzo
Leavened

C) is correct. Passover is one of the most sacred Jewish holidays. It comes with many traditions such as eating certain foods. Matzo is a type of unleavened flatbread that is eaten during the weeklong celebration.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا