نسبت فرودو و بیلبو

فرودو

فرودو در ارباب حلقه ها چه نسبتي با بيلبو داشت؟

او پسر عمويش بود
او برادرزاده اش بود
او برادرش بود
او پسرش بود

اگرچه اين دو يكديگر را عمو و برادرزاده خطاب مي كنند،‌ فرودو در واقع پسرعموي بيلبو است.

منبع:  Ask Encyclopedia

How was Frodo related to Bilbo in the Lord of the Rings?

He was his cousin
He was his nephew
He was his brother
He was his son

A ) is correct. Though the two regarded each other as uncle and nephew, Frodo was actually Bilbo's first and second cousin once removed either way.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا