نقاشی رزی پرچ کن

رزی پرچ کن

چه کسی "رزی پرچ کن" اصلی را نقاشی کرد؟

جی هووارد میلر
نورمن راک ول
آلبرتو وارگاس
جیل الوگرن

"رزی پرچ کن" اثر نورمن راک ول روی جلد ویرایش بیست و نهم می 1943 "پست غروب شنبه" ، ظاهر شد. بعدها تصویر "ما می توانیم" اثر جی هووارد میلر به طور گسترده تری به عنوان رزی شناخته شد.

منبع:  dol.gov

Who painted the original Rosie the Riveter?

J. Howard Miller
Norman Rockwell
Alberto Vargas
Gil Elvgren

B) is correct. Norman Rockwell's "Rosie the Riveter" appeared on the cover of the May 29, 1943 edition of The Saturday Evening Post. Later, J. Howard Miller's "We Can Do It!" image became more widely known as Rosie.


ارسال دیدگاه


بلاکفا