نقش اول در فیلم کابوی ها و بیگانگان

فيلم كابوي ها و بيگانگان

چه كسي در اصل قرار بود به عنوان نقش اول در فيلم كابوي ها و بيگانگان بازي كند؟

Ben Affleck
Robert Downey, Jr
Leonardo DiCaprio
Brad Pritt

رابرت داوني قرار بود نقش جيك لونرگان در فيلم كابوي ها و بيگانگان را بازي كند اما به دليل تداخل برنامه ها كنار گذاشته شد. او با دنيل كرگ جايگزين شد.

منبع:  imdb.com

Who was originally cast as the lead in Cowboys and Aliens?

Ben Affleck
Robert Downey, Jr
Leonardo DiCaprio
Brad Pritt

B ) is correct. Robert Downey, Jr. was set to play Jake Lonergan in Cowboys and Aliens, but dropped out due to scheduling conflicts. He was replaced by Daniel Craig.


ارسال دیدگاه


بلاکفا