نویسنده چارلی در کارخانه ی شکلات

چارلي در كارخانه ي شكلات

چه كسي چارلي در كارخانه ي شكلات را نوشت؟

چارلز ديكنز
شل سيلوراشتاين
روآلد داهل
ويلي ونكا

روآلد داهل ، چارلي در كارخانه ي شكلات را نوشت.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who wrote Charlie and the Chocolate Factory?

Charles Dickens
Shel Silverstein
Roald Dahl
Willy Wonka

C ) is correct. Roald Dahl wrote Charlie and the Chocolate Factory.


ارسال دیدگاه


بلاکفا