وانا وایت

وانا وايت

وانا وايت چند سال است كه حروف را مي چرخاند؟

25 سال
32 سال
30 سال
29 سال

د) وانا وايت ، چرخاننده ي رسمي حرف گردونه ي شانس از 13 دسامبر 1982 بوده است. او به عنوان يكي از سه جايگزين همكار شروع كرد وقتي كه سوزان استفورد نمايش را دو ماه قبل ترك كرده بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many years has Vanna White been turning letters?

25
32
30
29

D ) is correct. Vanna White has been Wheel of Fortune's official letter turner since December 13, 1982. She's started as a one of three substitute co-hosts when Susan Stafford left the show two months prior.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها

ارسال دیدگاه


بلاکفا