پایان برده داری

برده داري

كدام ايالت آمريكا ، اولين ايالتي بود كه برده داري را از بين برد؟

پنسيلوانيا
ورمونت
نيوهمشاير
ماساچوستس

ورمونت اولين ايالتي بود كه برده داري رو در سال 1777 از بين برد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which state was the first to abolish slavery?

Pennsylvania
Vermont
New Hampshire
Massachusetts

B) is correct. Vermont was the first state to abolish slavery in 1777.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا