کشور موقرمزها

موقرمزها

كدام كشور بالاترين درصد موقرمزها را دارد؟

ايرلند
اسكاتلند
آلمان
آمريكا

در اسكاتلند موي قرمز در 13 درصد جمعيت يافت مي شود. اين ‍‍‍ژن را 40 درصد مردم حمل مي كنند. ايرلند دومين كشور است چون 10 درصد از جمعيت ايرلند موي قرمز دارند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What country has the highest percentage of redheads?

Ireland
Scotland
Germany
United States

B ) is correct. In Scotland, red hair is found in 13 percent of the population. The gene is carried by 40 percent of the population. Ireland comes in second with 10 percent of the Irish population having red hair.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا