نام بچه خون آشام و انسان

بچه دراکولا

بچه خون آشام و انسان در زبان انگلیسی چه نامیده می شود؟

دراکومن
هوپایر
یوپیری
همپیر

بچه خون آشام و انسان ، همپیر Dhampir نامیده می شود. همپیر قدرت هایی شبیه همان خون آشام ها را دارد اما بدون ضعف های معمول.

منبع:  Wikipedia

What's the child of a vampire and a human called?

Dracuman
Hupire
Upyri
Dhampir

D) is correct. The child of a vampire and a human is called a Dhampir. Dhampirs have similar powers to those of vampires, but without the usual weaknesses.

سوال روز ۲۶ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

وزن اولین تلفن همراه

تلفن همراه

اولین تلفن همراه چقدر وزن داشت؟

1132 گرم
1359 گرم
453 گرم
906 گرم

اولین تلفن همراه توسط مارتین کوپر در سال 1973 اختراع شد. آن در حدود 10.5 اینچ ارتفاع و 1.5 اینچ عرض و 4 اینچ ضخامت داشت. آن تقریبا 2.5 پوند معادل 1132 گرم وزن داشت.

منبع:  cnn.com

How much did the first cell phone weigh?

2.5 pounds
3 pounds
1 pound
2 pounds

A) is correct. The first cell phone was invented by Martin Cooper in 1973. It was about 10.5 inches high, 1.5 inches across, and 4 inches deep. It weighed approximately 2.5 pounds.

سوال روز ۲۵ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

نژاد اسکوبی دو

اسکوبی دو

اسکوبی دو از کدام نژاد سگ است؟

باکسر
مستیف
گریت دین
راتویلر

اسکوبرت "اسکوبی" دو ، یک گریت دین است. او شخصیت اصلی سریال انمیشنی اسکوبی دو ساخته هنا باربرا است.

منبع:  Wikipedia

What dog breed is Scooby-Doo?

Boxer
Mastiff
Great Dane
Rottweiler

C) is correct. Scoobert "Scooby" Doo is a Great Dane. He's the main character of Hanna-Barbera's Scooby-Doo animated series.

سوال روز ۲۴ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

معنی نماسته

زن هندی

نماسته namaste به چه معناست؟

تاریکی ، روشنایی می شود
پر شده با نفس
به شما تعظیم می کنم
درخشش نور بهاری

نماسته از سانسکریت گرفته شده است. آن از کلمات نماه namah به معنی تعظیم و ت te به معنی شما گرفته شده است.

منبع:  Wikipedia

What does namaste mean?

Dark becomes light
Filled with breath
I bow to you
May light shine

C) is correct. Namaste is a greeting derived from Sanskrit. It's from the words namah, which means bow, and te, which means to you.

سوال روز ۲۳ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

نیروهای نظامی آمریکا

پرچم آمریکا

نیروی نظامی آمریکا از چند شاخه تشکیل شده است؟

3
4
5
6

پنج شاخه نظامی که نیروی نظامی آمریکا را تشکیل می دهند عبارتند از ارتش ، نیروی دریایی ، نيروى تفنگداران دريايى ، نیروی هوایی و گارد ساحلی.

منبع:  Wikipedia

How many branches make up the US military?

3
4
5
6

C) is correct. The five service branches that make up the United States Armed Forces are the Army, Navy, Marine Corps, Air Force, and Coast Guard.

سوال روز ۲۲ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بالاترین مدال نظامی آمریکا

پرچم آمریکا

بالاترین مدال نظامی که در آمریکا جایزه داده می شود، کدام است؟

قلب بنفش
مدال افتخار
ستاره نقره ای
مدال سرباز

مدال افتخار ، بالاترین مدال نظامی است که در آمریکا می تواند جایزه داده شود. آن توسط رئیس جمهور و از طرف مجلس ، اهدا می شود.

منبع:  Wikipedia

What is the highest military medal awarded in the US?

Purple Heart
Medal of Honor
Silver Star
Soldier's Medal

B) is correct. The Medal of Honor is the highest military decoration that can be bestowed upon an American. It’s presented by the President, in the name of Congress.

سوال روز ۲۱ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

کوکی مانستر

کوکی مانستر

نام کوکی مانستر قبل از اینکه شیرینی بخورد چه بود؟

مانی
سید
کلاید
ایچی

طبق یک مصاحبه با کوکی مانستر ، قبل از اینکه او شروع به خوردن شیرینی کند ، او سید نامیده می شد.

منبع:  Wikipedia

What was Cookie Monster’s name before he ate cookies?

Manny
Sid
Clyde
Itchy

B) is correct. According to an interview with Cookie Monster, before he started eating cookies, he was called Sid.

سوال روز ۲۰ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین رمان جیمز باند

جیمز باند

اولین رمان جیمز باند چه بود؟

دکتر نو
کازینو رویال
گاد فینگر
زندگی کن و بمیر

در سال 1953 ، اولین رمان جیمز باند نوشته ی آین فلمینگ ، کازینو رویال بود.

منبع:  Wikipedia

What was the first James Bond novel?

Dr. No
Casino Royale
Goldfinger
Live and Let Die

B) is correct. Published in 1953, Ian Fleming’s first James Bond novel was Casino Royale.

سوال روز ۱۹ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

معنی اشعه ایکس

اشعه ایکس

حرف ایکس در کلمه اشعه ایکس به چه معناست؟

زیراکس
اضافی
آزمایشی
متغیر ناشناخته

دانشمند آلمانی ، ویلهلم روانتژن ، در سال 1895 نوع جدیدی از تشعشع را کشف کرد. او چون نمی دانست که آن چیست ، آن را تشعشع ایکس نامید.

منبع:  etymonline.com

What does the X in X-Ray stand for?

Xerography
Extra
Experimental
Unknown variable

D) is correct. German scientist, Wilhelm Roentgen, discovered a new form of radiation in 1895. He called it X-radiation because he didn't know what it was.

سوال روز ۱۸ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بیشترین مدت ریاست جمهوری آمریکا

پرچم آمریکا

کدام رئیس جمهور آمریکا برای مدت بیشتری رئیس جمهور بود؟

جورج واشنگتن
توماس جفرسون
جیمز مدیسون
فرانکلین دی روزولت

فرانکلین دی روزولت تنها رئیس جمهور آمریکا است که بیش از دو دوره انتخاب شد. او از چهارم مارس سال 1933 تا دوازدهم آوریل سال 1945 به مدت 4422 روز رئیس جمهور بود.

منبع:  Wikipedia

Which US President served the longest term in office?

George Washington
Thomas Jefferson
James Madison
Franklin D. Roosevelt

D) is correct. Franklin D. Roosevelt is the only American president elected to more than two terms. He served as President between March 4, 1933 and April 12, 1945, a total of 4,422 days.

سوال روز ۱۷ آبان ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بلاکفا