نام پرنده توییتر

توییتر

نام پرنده توییتر چیست؟

توییت پی
لری
لیدی
بردی

لری پرنده ی توییتر به افتخار افسانه بسکتبال لری برد ، نام گذاری شد.

منبع:  msn.com

What's the name of the Twitter bird?

Tweet Pea
Larry
Lady
Birdie

B) is correct. Larry the Twitter bird was named after the basketball legend Larry Bird.

سوال روز ۲۰ خرداد ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

درصد پوشش سطح زمین با آب

کره زمین

چه درصدی از سطح کره زمین ،‌ آب است؟

95 درصد
80 درصد
70 درصد
98 درصد

امروزه بیش از 70 درصد سطح سیاره با آب پوشیده شده است. در حالیکه بیشتر سطح زمین آب است ، تقریبا کل زمین صخره است . فقط نیم درصد وزن سیاره ،‌ آب است.

منبع:  cornell.edu

What percentage of the Earth's surface is water?

95%
80%
70%
98%

C) is correct. More than 70% of the surface area of the planet today is covered by water. While Earth's surface is mostly water, Earth is nearly all rock. Just 0.5% of the planet by weight is water.

سوال روز ۱۹ خرداد ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

تعداد پانداهای باقی مانده

پاندای بزرگ

چند پاندای بزرگ در حیات وحش باقی مانده است؟

100
820
1600
5000

تنها 1600 پاندای بزرگ در حیات وحش باقی مانده است.

منبع:  sandiegozoo.org

How many giant pandas are left in the wild?

100
820
1600
5000

C) is correct. There are only about 1,600 giant pandas left in the wild.

سوال روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین باری که کفش پوشیده شد

کفش قرمز

اولین باری که کفش پوشیده شد ،کی بود؟

400 سال پیش
4000 سال پیش
40000 سال پیش
400000 سال پیش

انسان ها حدود 40000 سال پیش کفش پوشیدند. این از زمانی که پیش تر تصور می شد بیشتر است. تغییرات آناتومی در استخوان ها و رباط های پا مشخص می کند که آیا کفش مرتبا پوشیده می شده است.

منبع:  livescience.com

When were shoes first worn?

400 years ago
4,000 years ago
40,000 years ago
400,000 years ago

C) is correct. Humans first wore shoes about 40,000 years ago. This is earlier than previously thought. Anatomical changes in the bones and ligaments of the feet signify if shoes were worn regularly.

سوال روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

فاصله سیاره زهره از خورشید

سیاره زهره

فاصله سیاره زهره از خورشید چقدر است؟

67 میلیون مایل
822 میلیون مایل
3 میلیارد مایل
119 میلیون مایل

متوسط فاصله سیاره زهره از خورشید 67,237,910 مایل است. چون سیاره زهره در یک مدار بیضوی به دور خورشید می چرخد ، فاصله اش در طول سالش بین 66,782,000 مایل و 67,693,000 مایل متغیر است.

منبع:  nasa.gov

How far is Venus from the sun?

67 million miles
822 million miles
3 billion miles
119 million miles

A) is correct. The average distance of Venus from the sun is 67,237,910 miles. Since Venus travels in an elliptical orbit around the sun, its distance from throughout its year from 66,782,000 to 67,693,000 miles.

سوال روز ۱۶ خرداد ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

دو قلوهای صورت فلکی جوزا

دو قلو ها

نام های دو قلوهای صورت فلکی جوزا (دو پیکر) چیست؟

کستر و پالوکس
امفایون و زسوس
هرکلس و ایفیکلس
آپولو و آرتمیس

صورت فلکی جوزا از دو ستاره به نام های پسران دو قلو زئوس در افسانه یونان ، کستر و پولاکس ،‌ تشکیل شده است.

منبع:  space.com

What are the names of the Gemini twins?

Castor and Pollux
Amphion and Zethus
Heracles and Iphicles
Apollo and Artemis

A) is correct. The constellation Gemini is made of two stars named for the twin sons of Zeus in Greek mythology, Castor and Pollux.

سوال روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

سگ ملکه انگلیس

سگ

ملکه انگلیس چه نوع سگی دارد؟

نژاد جک راسل
کرگی
پشمالو
گری هوند

در حال حاضر ،‌ ملکه سه کرگی با نام های مونتی ،‌ ویلو و هالی و سه دورگیس با نام های سیدر ، کندی و ولکان ، دارد.

منبع:  royal.gov.uk

What type of dog does the Queen of England have?

Jack Russell Terrier
Corgi
Spaniel
Greyhound

B) is correct. Currently, the Queen owns three corgis: Monty, Willow, and Holly and three dorgis: Cider, Candy, and Vulcan.

سوال روز ۱۴ خرداد ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

وزن تاج ملکه الیزابت دوم

سگ

تاج مراسم تاج گذاری ملکه الیزابت دوم چقدر وزن داشت؟

13 پوند
1 پوند
2.5 پوند
5 پوند

تاج سنت ادوارد که ملکه الیزابت دوم در مراسم تاج گذاریش در سال 1953 پوشید ، 4.9 پوند وزن داشت.

منبع:  royal.gov.uk

How much did Queen Elizabeth II's coronation crown weigh?

13 lbs
1 lbs
2.5 lbs
5 lbs

D) is correct. The St. Edward's Crown worn by Elizabeth II weighed 4.9 lbs at her coronation in 1953.

سوال روز ۱۳ خرداد ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

الماس و حلقه ازدواج

حلقه نامزدی

چرا الماس ها ، سنگ های مرسوم برای حلقه های ازواج هستند؟

دوام
کمیابی
ارزش
بازار

بازار دی بییر (تولید الماس تحت سلطه این خانواده است) در سنت و فرهنگ ما رسوخ کرده است. قبل از دهه 1930 و تبلیغات "الماس برای همیشه است" الماس ها بسیار کم به عنوان حلقه های نامزدی داده می شدند.

منبع:  howstuffworks.com

Why are diamonds the traditional stone for engagement rings?

Durability
Rarity
Cost
Marketing

D) is correct. De Beer's marketing has seeped into our customs and culture. Before the 1930s and "A Diamond is Forever" ad campaign, diamonds were rarely given as engagement rings.

سوال روز ۱۲ خرداد ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

گروه تک شاخ ها در زبان انگلیسی

تک شاخ

گروه تک شاخ ها در زبان انگلیسی چه نامیده می شود؟

Myth
Radiance
Blessing
Spectacle

تک شاخ ها ممکن است واقعی نباشند اما مخلوقات افسانه ای هم به نام های مربوط به خودشان ، نیاز دارند. گروهی از تک شاخ ها با یکی از کلمات blessing یا glory یا marvel ارجاع داده می شوند.

منبع:  wiktionary.org

What is a group of unicorns called?

Myth
Radiance
Blessing
Spectacle

C) is correct. Unicorns may not be real, but mythical creatures also need their own collective nouns. A group of unicorns is referred to as a blessing, glory, or marvel.

سوال روز ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بلاکفا