نقاشی های لئوناردو داوینچی

لئوناردو داوینچی

چند نقاشی منتسب به لئوناردو داوینچی هستند؟

3
17
35
62

علی رقم شهرتش به عنوان یک هنرمند ، تنها 17 نقاشی باقی مانده اند که به لئوناردو داوینچی منتسب هستند و چند تا از آنها ناتمام هستند.

منبع:  biography.com

How many paintings are attributed to Leonardo da Vinci?

3
17
35
62

B) is correct. Despite his fame as an artist, only 17 paintings have survived that are attributed to Leonardo da Vinci, and several of them are unfinished.

سوال روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

روش ابداعی بروسلی

بروسلی

بروسلی کدام ورزش رزمی را ابداع کرد؟

جی دو کوان
تای جی کوان
وینگ چون
جیت کوندو

بروسلی تصمیم گرفت چون طبیعت رسمی هنرهای رزمی سنتی بسیار محدود کننده بودند ، جیت کوندو را ابداع کند که به معنی روش مشت نگه دارنده است و روی "سبک هیچ سبکی" تمرکز دارد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which martial art did Bruce Lee start?

Ji Do Kwan
Taijiquan
Wing Chun
Jeet Kune Do

D) is correct. Bruce Lee decided that the formal nature of traditional martial arts was too limiting and developed Jeet Kune Do, which means 'the way of the intercepting fist' and focuses on 'the style of no style.'

سوال روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

عنوان اولیه کتاب کشتن مرغ مقلد

مرغ مقلد

عنوان اولیه کتاب کشتن مرغ مقلد چه بود؟

پرواز سهره ها
اتیکایی
دیده بان کوچک
در شهر میکوم

این کتاب در ابتدا ، اتیکایی نام داشت ، اما هارپر لی آن را دوباره نام گذاری کرد تا داستانی که ورای تصویر شخصیت داستان بود را انعکاس دهد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the original title of To Kill a Mockingbird?

The Flight of Finches
Atticus
Little Scout
In the Town of Maycomb

B) is correct. The book was initially titled Atticus, but Harper Lee renamed it to reflect a story that went beyond a character portrait.

سوال روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

مسن ترین درخت زنده

مسن ترین درخت

مسن ترین درخت زنده ،‌ کجا است؟

کالیفرنیا
ماداگاسکار
آلمان
آرژانتین

مسن ترین درخت زنده ، درخت کاج بزرگ بیسن بریستلکون که با نام متوسلح شناخته می شود ،‌ است که در شرق کالیفرنیا واقع است و تا سال 2012 تخمین زده شد که متوسلح 4843 ساله است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where is the oldest living tree?

California
Madagascar
Germany
Argentina

A) is correct. The oldest living tree is a Great Basin Bristlecone Pine Tree known as "Methuselah" located in eastern California. As of 2012, Methuselah was estimated to be about 4,843 years old.

سوال روز ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بیشترین پرنده در جهان

پرنده ها

بیشترین پرنده در جهان کدام است؟

گنجشک
اردک
سینه سرخ
مرغ

از نظر فنی بیشترین پرنده در جهان با حدود 50 میلیارد پرنده ، مرغ خانگی است. هر چند بیشترین پرنده وحشی با 1.5 میلیارد پرنده ، red-billed quelea انگاشته می شود.

منبع:  Royal Society for the Protection of Birds

What is the most common bird in the world?

Pigeon
Duck
Robin
Chicken

D) is correct. Technically, the most common bird in the world is the domestic chicken, with around 50 billion birds. However, the most common wild bird is thought to be the red-billed quelea at 1.5 billion.

سوال روز ۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بت من برای اولین بار

بت من

کدام سری از کتاب های کمدی برای اولین بار بت من را معرفی کرد؟

بت من
کمدی های کارآگاه
کمدی های ای کلیپس
کمدی های زهر

بت من اولین بار در کمدی های کارآگاه شماره 27 که در می 1939 چاپ شد، ظاهر شد. این شخصیت ثابت کرد که آنقدر محبوب است که یک سری ادامه دار کتاب های کمدی به نام خودش در بهار 1940 شروع به چاپ کرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which comic book series first introduced Batman?

Batman
Detective Comics
Eclipse Comics
Bane Comics

B) is correct. Batman first appeared in Detective Comics #27, published in May 1939. The character proved to be so popular that a self-titled ongoing comic book series began publication in the spring of 1940.

سوال روز ۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

جنس اسکناس های دلار

دلار

اسکناس های دلار از چه چیزی ساخته شده اند؟

کاغذ و پارچه‌ كتاني‌ راه‌ راه‌
پنبه و پارچه‌ كتاني
کاغذ بازیافتی و پارچه‌ كتاني
پاپیروس و پنبه

کاغذ پول‌ رايج‌ شامل 75 درصد پنبه و 25 درصد کتان است.

منبع:  Bureau of Engraving and Printing

What are dollar bills made of?

Paper and denim
Cotton and linen
Recycled paper and linen
Papyrus and cotton

B) is correct. Currency paper is composed of 75% cotton and 25% linen.

سوال روز ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

مساحت زیربنای ساختمان پنتاگون

پنتاگون

مساحت زیربنای ساختمان پنتاگون چند پای مربع است؟

6.5 میلیون پای مربع
800000 پای مربع
2.8 میلیون پای مربع
13 میلیون پای مربع

مساحت زیربنای ساختمان پنتاگون 6.5 میلیون پای مربع یا 34 جریب یا 13.8 هکتار است که 3.7 میلیون پای مربع برای ادارات استفاده شده است.

منبع:  greatbuildings.com

How many square feet is the floor plan of the Pentagon?

6.5 million sq ft
800,000 sq ft
2.8 million sq ft
13 million sq ft

A) is correct. The floor area of the Pentagon is 6.5 million square feet, 34 acres, 13.8 hectares, of which 3.7 million square feet are used for offices.

سوال روز ۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

فراوان ترین گاز گل خانه ای در اتمسفر

پسر و کره زمین

فراوان ترین گاز گل خانه ای در اتمسفر کدام است؟

دی اکسید کربن
متان
بخار آب
اکسید نیتروژن

بخار آب فراوان ترین گاز گل خانه ای در اتمسفر است. آن به طور طبیعی با بخار شدن آب ، اتفاق می افتد.

منبع:  Weather Underground

What is the most abundant greenhouse gas in the atmosphere?

Carbon dioxide
Methane
Water vapor
Nitrous oxide

C) is correct. Water vapor is the most abundant greenhouse gas in the atmosphere. It occurs naturally as water evaporates.

سوال روز ۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

سن ملکه الیزابت دوم در تاج گذاری

ملکه الیزابت دوم

ملکه الیزابت دوم هنگام تاج گذاری چند ساله بود؟

22
24
27
31

ملکه الیزابت دوم در بیست و هفت سالگی در دوم ژوئن سال 1953 در وست مینستر ابی تاج گذاری کرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How old was Queen Elizabeth II when she was crowned?

22
24
27
31

C) is correct. Queen Elizabeth II was crowned at the age of 27 on 2 June, 1953 in Westminster Abbey.

سوال روز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بلاکفا