اولین سرو شکلات

شكلات

اولين بار شكلات چطور سرو شد؟

پودينگ
تخته اي
نوشيدني
كيك

ازتكهاي باستان از دانه هاي كاكائو براي درست كردن نوشيدني هايي بيشتر شبيه آبجو تا نوشيدني هاي شكلاتي مدرن ، استفاده مي كردند.

منبع:  Ask Encyclopedia

How was chocolate first served?

Pudding
Bar
Drink
Cake

C) is correct. The ancient Aztecs used cacao seeds to craft beverages closer to beer than modern chocolate drinks.

برچسب‌ها, ,
سوال روز ۲ فروردین ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

جشنواره ملی شکوفه گیلاس

شكوفه گيلاس

جشنواره ملي شكوفه گيلاس يادبود چيست؟

درخت گيلاس واشنگتن
پايان جنگ داخلي
اعتدال بهاري
هديه از توكيو

جشنواره ملي شكوفه گيلاس يادبود هديه سه هزار درخت گيلاس به واشنگتن دي سي از شهردار توكيو در سال 1912 ، است.

منبع:  nationalcherryblossomfestival.org

What does the National Cherry Blossom Festival commemorate?

Washington’s cherry tree
End of the Civil War
Spring equinox
Gift from Tokyo

D) is correct. The National Cherry Blossom Festival commemorates the gift of 3,000 cherry trees to Washington, D.C. from the mayor of Tokyo in 1912.

سوال روز ۱ فروردین ۱۳۹۱ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین مارک آدامس بادکنکی

آدامس بادكنكي

اولين مارك آدامس بادكنكي چه بود؟

بازوكا
بابليشس
دابل بابل
هوبا بوبا

والتر ديمر كه يك حسابدار كمپاني آدامس جويدني فلير بود ، اولين آدامس بادكنكي با نام دابل بابل را در سال 1923 اختراع كرد. آن براساس بليبر بلابر بود ، فرمول تلاش شكست خورده فلير كه هرگز فروش نرفت.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first brand of bubblegum?

Bazooka
Bubblicious
Dubble Bubble
Hubba Bubba

C) is correct. Walter Diemer, an accountant for Fleer Chewing Gum Company, created the first bubblegum, Dubble Bubble, in 1923. It was based on Blibber-Blubber, Fleer's failed formula attempt that was never sold.

سوال روز ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

درازترین چشم ها در جهان

درازترين چشم

كدام حيوان درازترين چشم ها در جهان را دارد؟

وال
فيل
ده پا
ميمون شبگرد هندي‌

درازترين چشم هاي اندازه گيري شده در بين حيوانات مربوط به يك ده پاي بسيار بزرگ بود. درازي آن ها 10/5 اينچ در حدود اندازه يك توپ بسكتبال بود.

منبع:  npr.org

What animal has the largest eyes in the world?

Whale
Elephant
Squid
Tarsier

C) is correct. The largest measured eyes of any animal were those of a colossal squid. They were 10.5 inches across, about the size of a basketball.

سوال روز ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

رنگ روز سنت پاتریک

شبدر

چه رنگي در ابتدا با روز سنت پاتريك همبسته بود؟

سبز
نارنجي
سفيد
آبي

رنگي كه رسما با سنت پاتريك همبسته بود ، آبي بود. تاكيد بر رنگ سبز به نظر مي رسد مربوط به پوشيدن سبز باشد كه به معني پوشيدن يك شبدر سه برگ سمبل سه گانگي است.

منبع:  history.com

What color was originally associated with St. Patrick's Day?

Green
Orange
White
Blue

D) is correct. The color traditionally associated with St. Patrick was blue. The emphasis on green is thought to be linked to "the wearing of the green," which meant to wear a shamrock, symbolic of the Trinity.

سوال روز ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

ایرلند بدون مار

مار سبز

چرا در ايرلند هيچ ماري نيست؟

عوارض زمين خيلي صخره اي است
نبود منبع غذايي
زمين از يخ پوشيده شده بود
پاتريك مقدس آن ها را از بين برد

ايرلند هنگاميكه مارها براي اولين بار از نياكان مارمولكشان در حدود 100 ميليون سال پيش جهش يافتند، زير آب بود. هجده هزار سال پيش ايرلند از يخ پوشيده شده بود كه آن را براي مارها غيرمسكوني كرد.

منبع:  National Zoo

Why are there no snakes in Ireland?

Terrain is too rocky
No food source
Land was covered by ice
St. Patrick removed them

C) is correct. Ireland was underwater when snakes first evolved from their lizard forebears about 100 million years ago. 18,000 years ago Ireland was blanketed by ice, making it uninhabitable by snakes.

برچسب‌ها, ,
سوال روز ۲۶ اسفند ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

معنای آیدز

مجسمه رومي

آيدز به چه معني است؟

پانزده روز
روز جنگ يا دعوا
وسط ماه
فال

طبق تقويم رومي ، آيدز وسط ماه بود. آن با سيزدهمين روز در بيشتر ماه ها مقارن است ولي پانزدهمين روز در ماه هاي مارس ، مي ، جولاي و اكتبر است.

منبع:  Dictionary.com

What does ides mean?

Fifteen days
Day of war or battle
Middle of the month
Omen

C) is correct. According to the Roman calendar, the ides was the middle of the month. It corresponded to the 13th day in most months, but the 15th of March, May, July, and October.

برچسب‌ها, ,
سوال روز ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

رقم های عدد پی

عدد پي

چند رقم از عدد پي شناخته شده است؟

يك هزار
يك ميليون
يك ميليارد
يك تريليون

در سال 2011 شيگرو كندو و اكساندر جي يي از نرم افزاري كه يي نوشته بود براي محاسبه عدد پي تا 10 تريليون رقم كه يك ركورد جديد جهاني است ، استفاده كردند.

منبع:  Guinness World Records

How many digits of Pi are known?

A thousand
A million
A billion
A trillion

D) is correct. In 2011, Shigeru Kondo and Alexander J. Yee used computer software written by Yee to compute Pi to 10 trillion digits, a new world record.

سوال روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین پیروزی در NBA

بسكتبال

اولين بازي NBA را چه تيمي برد؟

شيكاگو بولز
تورنتو هاسكيز
نيويورك نيكس
واشنگتن كپيتولز

نيويورك نيكس ، تورنتو هاسكيز را 68 بر 66 در اولين بازي NBA در اول نوامبر 1946 شكست داد.

منبع:  nba.com

Who won the first NBA game?

Chicago Bulls
Toronto Huskies
New York Knicks
Washington Capitols

C) is correct. The New York Knicks beat the Toronto Huskies 68-66 in the very first NBA game on November 1, 1946.

سوال روز ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین نوع شیرینی موسسه دختران پیش آهنگ

دختر پيش آهنگ

اولين نوع شيريني موسسه دختران پيش آهنگ آمريكا چه بود؟

شيريني شكري
كره بادام زميني
تكه هاي شكلاتي
كماج

اعضاي موسسه دختران پيش آهنگ آمريكا از سال 1917 تاكنون براي كسب درآمد شيريني مي فروشند. اولين نوع شيريني موسسه دختران پيش آهنگ ، شيريني شكري بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first Girl Scout cookie variety?

Sugar cookie
Peanut butter
Chocolate chip
Shortbread

A) is correct. Members of the Girl Scouts of the USA have been selling cookies since 1917 to raise funds. The first Girl Scout cookie variety was sugar cookie.

سوال روز ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بلاکفا