نویسنده چارلی در کارخانه ی شکلات

چارلي در كارخانه ي شكلات

چه كسي چارلي در كارخانه ي شكلات را نوشت؟

چارلز ديكنز
شل سيلوراشتاين
روآلد داهل
ويلي ونكا

روآلد داهل ، چارلي در كارخانه ي شكلات را نوشت.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who wrote Charlie and the Chocolate Factory?

Charles Dickens
Shel Silverstein
Roald Dahl
Willy Wonka

C ) is correct. Roald Dahl wrote Charlie and the Chocolate Factory.

سوال روز ۲۲ شهریور ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین کنسول بازی های ویدئویی

بازي هاي ويدئويي

اولين كنسول بازي هاي ويدئويي چه بود؟

آتاري 2600
VES
اين تلي ويژو
مگناوكس آديسي

در سال 1972 ، مگناوكس ،مگناوكس آديسي (Magnavox Odyssey) را منتشر كرد.آن اولين كنسول خانگي بازي هاي ويدئويي بود كه مي توانست به تلويزيون متصل شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first video game console?

Atari 2600
VES
Intellivisio
Magnavox Odyssey

D ) is correct. In 1972, Magnavox released the Magnavox Odyssey. It was the first home video game console which could be connected to a TV set.

سوال روز ۲۱ شهریور ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

مراسم تکریم در نور

مراسم تكريم در نور

مراسم تكريم در نور (the Tribute in Light ) چگونه ساخته شده است؟

مراسم تكريم در نور ، نصب هنري 88 نورافكن است طوري كه دو ستون از نور در نزديكي مركز تجارت جهاني ايجاد كنند.

منبع:  Ask Encyclopedia

How is the Tribute in Light made?

The Tribute in Light is an art installation of 88 searchlights arranged into two columns of light placed near the site of the World Trade Center.
سوال روز ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

گروه عروس های دریایی

عروس هاي دريايي

به گروهي از عروس هاي دريايي ( jellyfish ) چه گفته مي شود؟

Smack
Blossom
Jam
Herd

به گروهي از عروس هاي دريايي smack يا brood يا smuth يا smuck يا fluther گفته مي شود.

منبع:  Dictionary.com

What is a group of jellyfish called?

Smack
Blossom
Jam
Herd

A ) is correct. A group of jellyfish is called a smack, brood, smuth, smuck, or fluther.

سوال روز ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اولین برنامه ی تلویزیون حقیقت

تلويزيون حقيقت

اولين برنامه ي تلويزيون حقيقت كدام است؟

دنياي واقعي
سر زندگيت شرط مي بندي
يك خانواده ي آمريكايي
دوربين بي پرده

براي اولين بار در سال 1948 ، دوربين بي پرده ي آلن فانت ، مردم عادي بي خبر را در حال واكنش به شوخي ها به تصوير كشيد. آن به عنوان پدر بزرگ نسل تلويزيون حقيقت ، ارجاع داده مي شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first reality TV show?

The Real World
You Bet Your Life
An American Family
Candid Camera

D ) is correct. Debuting in 1948, Allen Funt's Candid Camera broadcast unsuspecting ordinary people reacting to pranks. It has been referred to as the "granddaddy of the reality TV genre.

سوال روز ۱۸ شهریور ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اسم اصلی پینک

پينك

اسم اصلي پينك (صورتي ) چيست؟

استيسي موريس
بث هارت
آليسيا مور
استفاني جرمانوتا

آليسيا مور با اسم هنريش پينك ، بهتر شناخته مي شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is Pink's real name?

Stacey Morris
Beth Hart
Alecia Moore
Stefani Germanotta

C ) is correct. Alecia Moore is better known by her stage name Pink or stylized as P!nk.

سوال روز ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

آن چیز پلاستیکی در وسط جعبه ی پیتزا

جعبه ي پيتزا

آن چيز پلاستيكي كه در وسط جعبه ي پيتزا قرار دارد چه ناميده مي شود؟

نگه دارنده ي پيتزا Pizza holder
حافظ جعبه Package saver
جداكننده ي پيتزا Pizza separator
ميز كوچك Mini table

حافظ جعبه همچنين ميز پيتزا يا حافظ پيتزا ، وسيله اي است كه از فرو رفتن و تماس قسمت فوقاني جعبه ي نگه دارنده غذا مثل جعبه ي پيتزا ، جلوگيري مي كند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What's the plastic thing in the middle of a pizza box called?

Pizza holder
Package saver
Pizza separator
Mini table

B ) is correct. A package saver, also known as a pizza table or pizza saver, is a device used to prevent the top of a food container such as a pizza box from collapsing in at the center and touching the food inside.

سوال روز ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

ثروت خالص استیو جابز

استيو جابز

ثروت خالص استيو جابز چقدر است؟

8/3 ميليارد دلار
30 ميليارد دلار
16 ميليارد دلار
4/5 ميليارد دلار

در مارچ 2011 استيو جابز ثروت خالص 8/3 ميليارد دلار داشت.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is the net worth of Steve Jobs?

$8.3 billion
$30 billion
$16 billion
$4.5 bilion

A ) is correct. As of March 2011, Steve Jobs has a net worth of $8.3 billion.

سوال روز ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

شروع ۴۰ ساعت کار در هفته

ساعت

در چه زماني 40 ساعت كار در هفته شروع شد؟

1929
1931
1938
1947

40 ساعت كار در هفته زماني متولد شد كه قانون استانداردهاي كار منصفانه در سال 1938 تصويب شد كه جبران مالي براي كاركرد بيش از 40 ساعت در يك هفته را گارانتي مي كرد.

منبع:  dol.gov

When did the 40-hour work week start?

1929
1931
1938
1947

C ) is correct. The 40-hour work week was born when the Fair Labor Standards Act passed in 1938, guaranteeing financial compensation for time worked in excess of 40 hours a week.

برچسب‌ها, ,
سوال روز ۱۴ شهریور ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

اسم اصلی گروه بچه ی سرنوشت

گروه بچه ي سرنوشت

اسم اصلي گروه بچه ي سرنوشت چيست؟

عروسك ها
زمان دختر
يك چيز تازه
سرنوشت

بچه ي سرنوشت در اصل زمان دختر ناميده مي شد. اين گروه اسامي مختلفي شامل : يك چيز تازه ،سرنوشت و عروسك ها قبل از بچه ي سرنوشت را تغيير داد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the original name of Destiny's Child?

The Dolls
Girl's Tyme
Something Fresh
Destiny

B) is correct. Destiny's Child was originally called Girl's Tyme. The group made several name changes which included: Something Fresh, Destiny, and The Dolls before Destiny's Child.

سوال روز ۱۳ شهریور ۱۳۹۰ نوشته شده توسط سیدرسول موسوي

بلاکفا