ارسال های با برچسب ‘اختراع’

تواینکی بسیار سرخ شده

۱۱ آذر ۱۳۹۱

محل اختراع پیتزای مدرن

۲۹ شهریور ۱۳۹۱

محل اختراع بسکتبال

۳۱ مرداد ۱۳۹۱

مخترع توالت فرنگی

۴ تیر ۱۳۹۱

بلاکفا