ارسال های با برچسب ‘اوباما’

اولین شغل رئیس جمهور اوباما

۱۴ مرداد ۱۳۹۱

کد سرویس مخفی رئیس جمهور اوباما

۱۳ مرداد ۱۳۹۰

بلاکفا