ارسال های با برچسب ‘اولین’

اولین ایالت آمریکا

۲۶ خرداد ۱۳۹۱

اولین باری که کفش پوشیده شد

۱۷ خرداد ۱۳۹۱

اولین راننده زن مسابقات ایندی ۵۰۰

۶ خرداد ۱۳۹۱

اولین برنده بت آمریکایی

۳ خرداد ۱۳۹۱

اولین بازی تخته ای

۲ خرداد ۱۳۹۱

اولین فیلم جورج لوکاس

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

اولین شهر پایتخت آمریکا

۱ اردیبهشت ۱۳۹۱

اولین شغل دیک کلارک

۳۱ فروردین ۱۳۹۱

بلاکفا