ارسال های با برچسب ‘درصد پوشش’

درصد پوشش سطح زمین با آب

۱۹ خرداد ۱۳۹۱

بلاکفا