ارسال های با برچسب ‘درصد’

درصد کوه های زمین

۱۶ مهر ۱۳۹۱

آب هندوانه

۱۳ مرداد ۱۳۹۱

درصد پوشش سطح زمین با آب

۱۹ خرداد ۱۳۹۱

بلاکفا