ارسال های با برچسب ‘ساختمان’

بلندترین ساختمان نیویورک

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

مساحت زیربنای ساختمان پنتاگون

۴ اردیبهشت ۱۳۹۱

بلاکفا