ارسال های با برچسب ‘متوسط’

متوسط وزن قلب انسان

۲۳ مهر ۱۳۹۱

متوسط طول عمر یک مگس خانگی

۲۰ مهر ۱۳۹۰

بلاکفا