ارسال های با برچسب ‘مخفف’

PhD مخفف چیست؟

۳ بهمن ۱۳۹۱

J. R. R. در ابتدای نام تالکین

۱۴ دی ۱۳۹۱

GOP مخفف چیست ؟

۲۷ مرداد ۱۳۹۱

بلاکفا