ارسال های با برچسب ‘معنا’

معنای Bah humbug

۱ دی ۱۳۹۱

معنای gangnam

۲۱ آذر ۱۳۹۱

معنی اشعه ایکس

۱۸ آبان ۱۳۹۱

معنای اسپوت نیک

۱۳ مهر ۱۳۹۱

معنی کارائوک

۱۶ شهریور ۱۳۹۱

معنی Ich bin ein Berliner

۶ تیر ۱۳۹۱

گوآکامول در زبان اسپانیایی

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

معنای کت نیس

۵ فروردین ۱۳۹۱

معنای آیدز

۲۵ اسفند ۱۳۹۰

بلاکفا