ارسال های با برچسب ‘نقش’

نقش اول در فیلم کابوی ها و بیگانگان

۷ مرداد ۱۳۹۰

نقش کاپیتان آمریکا را رد کرد

۳۱ تیر ۱۳۹۰

بلاکفا