ارسال های با برچسب ‘کاشف’

کاشف کروی بودن زمین

۲۸ تیر ۱۳۹۱

کاشف آمریکای شمالی

۲۷ خرداد ۱۳۹۱

بلاکفا