آتشفشان شهر پامپی را دفن کرد

آتشفشان

کدام آتشفشان شهر باستانی پامپی را دفن کرد؟

ثرا
کوه وسو وی اس
کوه سنت هلنز
کراکاتوآ

کوه وسو وی اس ، آتشفشانی در ایتالیا است که به خاطر مدفون کردن شهر رم باستان پامپی در سال 79 میلادی ، مشهور است. آخرین فوران بزرگ این آتشفشان در مارس سال 1944 بود.

منبع:  Wikipedia

What volcano buried the ancient city of Pompeii?

Thera
Mount Vesuvius
Mount St. Helens
Krakatoa

B) is correct. Mount Vesuvius is a volcano in Italy that is famous for burying the ancient Roman city of Pompeii in AD 79. The volcano’s last major eruption was in March 1944.


ارسال دیدگاه


بلاکفا